#7Dies

"Su sardu, una limba moderna e atuale": Giuseppe Corongiu a #7Dies

CAGLIARI. Su sardu est una limba moderna e atuale. Nde est cumbintu Giuseppe Coròngiu, dirigente de s'amministratzione pùblica, ativista de sa limba sarda e pro paritzos annos diretore de s'Ufìtziu de sa Limba sarda de sa Regione.Su sardu est una limba moderna e atuale.

Nde est cumbintu Giuseppe Coròngiu, dirigente de s'amministratzione pùblica, ativista de sa limba sarda e pro paritzos annos diretore de s'Ufìtziu de sa Limba sarda de sa Regione.Autore de su libru “A dies de oe, annotos po una limba ztivica e cuntemporanea”, Coròngiu torrat a contare totu is gherras fatas  in contu de limba sarda, afirmende cun fortza sa netzessidade de impreare su sardu in onni logu pro li garantire unu tempus benidore. Custu e meda àteru in custa puntada de #7dies